Priprema i provedba projekata

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Božino brdo“ u Iloku

Korisnik: Grad Ilok

Radiochirurgia – Zraka nade

Korisnik: Specijalna bolnica RADIOCHIRURGIA ZAGREB

ZAŽELI - Nisi sam

Korisnik: Općina Ston

Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva

Korisnik: Zdravstveno veleučilište

Moja mirovina – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada

Korisnik: REGOS - Središnji registar osiguranika

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

Korisnik: Državna geodetska uprava

Priprema analiza, studija, projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu

Korisnik: Ministarstvo zdravstva

Izgradnja i opremanju Reciklažnog dvorišta Podbadanj Grižane

Korisnik: Općina Vinodolska Općina

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica

Korisnik: Općina Marija Bistrica

Upravljanje zemljišnim podacima

Korisnik: Ministarstvo pravosuđa

Učka 360°

Korisnik: Javna ustanova Park prirode Učka

Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

Korisnik: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem

Korisnik: Park prirode Velebit

eHZZO - Izgradnja Integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Korisnik: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu poduzetničke zone

Korisnik: Grad Slatina

EPIcentar SEQUOIA

Korisnik: Grad Slatina

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Crkve sv. Mirka, Šestinski vijenac 1, Zagreb

Korisnik: Župa sv. Mirka, Zagreb

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Crkve sv. Marije Bistričke, Crkve sv. Andrije, Crkve sv. Marije Magdalene

Korisnik: Župa uznesenja B.D. Marije, Župa sv. Andrije apostola, Župa uznesenja B.D. Marije

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije i samostana u Remetama

Korisnik: Župa Uznesenja B. D. Marije

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Kolegija Družbe Isusove, Jordanovac 110

Korisnik: Kolegij Družbe Isusove

Signalinea - Signal sigurnosti na cestama

Korisnik: Signalinea d.o.o.

Salvus - Zdrava rješenja za rast i razvoj konkurentnosti

Korisnik: Salvus d.o.o.

Povijest na zrnu soli

Korisnik: Općina Ston

Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO

Korisnik: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Centar za promatranje ptica Nijemci

Korisnik: Općina Nijemci

Centar za sigurnost i kvalitetu hrane

Korisnik: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Montcommerce - Rast i razvoj konkurentnosti i kompetentnosti

Korisnik: Montcommerce d.o.o.

Zeleni Amarin

Korisnik: Maistra d.d.

Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb

Korisnik: Klinički bolnički centar Zagreb

Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima i plaće

Korisnik: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Poslovno uslužni centar 3LJ

Korisnik: Grad Trilj

Sinj u sridu

Korisnik: Grad Sinj

Vrata Spačvanskog bazena - izgradnja i opremanje Bioekološko-edukacijskog centra Virovi

Korisnik: Grad Otok

Obnovljena baština za održiv i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu

Korisnik: Hrvatska gospodarska komora

Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture Zone MSP-a Grubišno Polje

Korisnik: Grad Grubišno Polje

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića "Pušlek" Marija Bistrica

Korisnik: Općina Marija Bistrica

Čarobnjak iz Ozlja

Korisnik: Fest d.o.o.

CEKOM 3LJ

Korisnik: CEKOM 3LJ

Izgradnja i opremanje poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama

Korisnik: Dubrovačko-neretvanska županija

Ulaganje u izgradnju i opremanje pogona za obradu stakla tvrtke KFK Tehnika d.o.o.

Korisnik: KFK TEHNIKA d.o.o.

Radiochirurgia - neka tebi rak bude samo životinja s kliještima

Korisnik: Specijalna bolnica RADIOCHIRURGIA ZAGREB

Poliklinika Terme – s nama nebo nije granica

Korisnik: Poliklinika Terme – Selce

Regionalni centar kompetentnosti Faust

Korisnik: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića

Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska

Korisnik: Škola za medicinske sestre Mlinarska

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Crkve Srca Isusova

Korisnik: Bazilika Srca Isusova

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah