Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva

Korisnik:Zdravstveno veleučilište
Ukupna vrijednost projekta:2.602.326 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:2.602.326 HRK

Opis

Projektom će se provesti unaprjeđenje ishoda učenja, osigurati studentima više učenja na radnom mjestu, razvijati će se i kompetencije predavača na Zdravstvenom veleučilištu i kliničkih mentora. U prostorima Zdravstvenog veleučilišta opremiti će se vježbaonica za provedbu stručne prakse iz zdravstvene njege te će se uz redovitu nastavu organizirati radionice za studente usmjerene stjecanju dodatnih znanja. Provesti će se niz predavanja i radionica za kliničke mentore i izraditi priručnik Mentorstvo u edukaciji studenata sestrinstva. Uspostaviti će se rad dviju službi – Službe za organizaciju stručne prakse i Službe za podršku studentima prilikom izrade završnih radova.

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah