Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Božino brdo“ u Iloku

Korisnik:Grad Ilok
Ukupna vrijednost projekta:10.095.301 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:7.935.514 HRK

Opis

Provođenjem sanacije i zatvaranjem odlagališta otpada „Božino brdo“ sanirat će se neuređeno odlagalište neopasnog otpada Grada Iloka te će se unaprijediti stanje okoliša na širem području lokacije zahvata, zaštita tla i podzemnih voda, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene. Planiranom sanacijom trajno će se riješiti pitanje neusklađenog, zatvorenog odlagališta neopasnog otpada „Božino brdo“ čiji će se prostor u cijelosti sanirati na zakonski i okolišno prihvatljiv način dok će se buduće aktivnosti svoditi na provođenje propisnog monitoringa i održavanja odlagališta nakon provedene sanacije.

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah