Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića "Pušlek" Marija Bistrica

Korisnik:Općina Marija Bistrica
Ukupna vrijednost projekta:8.823.320 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:7.440.000 HRK

Opis

Provedbom projekta „Izgradnja zgrade javne namjene – Dječji vrtić Pušlek“  poštivajući definirane standarde predškolskog obrazovanja izgraditi će se dječji vrtić  s pet vrtićkih boravišnih jedinica. Zgrada vrtića je predviđena za smještaj 90 djece, čime će u svakoj boravišnoj jedini biti zbrinuto po 18 djece. Korisnik želi osigurati ostanak mladih obitelji na području Općine, ali i potaknuti dolazak novih obitelji na područje Općine.

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah