Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

Korisnik:Državna geodetska uprava
Ukupna vrijednost projekta:36.766.828 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:31.173.724 HRK

Opis

Provedbom projekta omogućit će se upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama i nekretninama u navedenim zaštićenim područjima (ujedno i područjima ekološke mreže Natura 2000) u službenim registrima (katastru i zemljišnim knjigama) te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja.

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah