Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Crkve sv. Marije Bistričke, Crkve sv. Andrije, Crkve sv. Marije Magdalene

Korisnik:Župa uznesenja B.D. Marije, Župa sv. Andrije apostola, Župa uznesenja B.D. Marije
Ukupna vrijednost projekta:6.148.225 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:6.148.225 HRK

Opis

Projekt se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije u sklopu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Svrha projekta je obnova kulturnog dobra oštećenog u potresu. U okviru projekta izradit će se projektno-tehnička dokumentacija i izvest će se radovi na obnovi Crkve sv. Marije Bistričke, Crkve sv. Andrije, Crkve sv. Marije Magdalene u Mariji Bistrici. 

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah