Tehnička pomoć i savjetovanje

Naša znanja i iskustvo u pružanju tehničke pomoći tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ulaganje za rast i radna mjesta“ su temeljena na dugogodišnjem radu i relevantnim referencama.

Do sada smo upravljačkom tijelu, posredničkim tijela razine 1 i 2 i posredničkim tijela Integriranih teritorijalnih ulaganja pružili stručnu pomoć u aktivnostima potrebnim za uspješnu provedbu operativnih programa, a s ciljem kvalitetne provedbe programa, prioritetnih osi i ciljeva te njihovom praćenju i kontroli. Imamo značajne reference u evaluaciji Operativnih programa.

Pored toga, pripremali smo akreditacijske pakete odnosno, izrađivali priručnike o postupanju, analize radne opterećenosti, strategije organizacijskog razvoja te dokumentaciju potrebnu za provedbu postupka samoprocjene i akreditacije, analize sustava upravljanja i kontrole u državama članicama i drugih analiza s ciljem povećanja učinkovitosti  i apsorpcije EU sredstava u RH.

Do sada smo više puta bili angažirani od strane posredničkih tijela na poslovima evaluacije projektnih prijedloga.

 

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah