Uspješno završena konstruktivna sanacija štete nastale od potresa na objektu kulturne baštine Crkve sv. Marije Bistričke

Plavi partner d.o.o. je konzultantska tvrtka u području korištenja fondova Europske unije, jačanju administrativnih kapaciteta državnih i javnih tijela za korištenje EU sredstava, pripreme i provedbe projekata, izrade stručnih analiza i studija te strateških i programskih dokumenata za javni i privatni sektor.

Tvrtka je u proteklih sedam godina rada stekla tržišnu prepoznatljivost kao pouzdan partner s iznimnim rezultatima. U pripremi projekata imamo 99 postotnu uspješnost. Naši projekti koji su dobili ugovore o dodjeli bespovratnih EU sredstava vrijedni su preko 580 milijuna EUR.

Za svoje smo klijente uspješno pripremali najsloženije projekte u raznovrsnim područjima poput očuvanja kulturne i prirodne  baštine, komunalne, društvene i poduzetničke infrastrukture, zdravstva, znanstveno-istraživačke infrastrukture, zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije, socijalnih programa, poduzetničkih projekata te projekata obnove od potresa.

Uspješno provodimo projekte ukupne vrijednosti preko 769 milijuna EUR po složenim pravilima i procedurama. Osiguravamo zdravo financijsko upravljanje projektima i administrativno ispravno vođenje, osiguravajući zahtijevani revizorski trag. Dodatno, brojnim smo javnim institucijama (ministarstva, županije, gradovi) pomogli u jačanju vlastitih administrativnih i apsorpcijskih kapaciteta, izrađivali interne propise i priručnike o postupanju, strateške i planske dokumente te održavali ciljane edukacije i praktične radionice.

Naš tim čine osobe vrhunskih profesionalnih i izvrsnih ljudskih osobina. Mi uspjeh svojih klijenata doživljavamo kao svoj vlastiti. Ova predanost poslu naš rad pretvara u strast i čini nas drugačijim kozultantima.

Prethodno, naši su stručnjaci svoju stručnost dokazali radeći niz godina na najodgovornijim mjestima u institucijama Republike Hrvatske akreditiranim za upravljanje EU fondovima. Neke od tih institucija su Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Vizija

Plavi partner je pouzdan partner korisnicima EU fondova u Republici Hrvatskoj i lokalni partner inozemnim tvrtkama koje nastupaju na tržištu Hrvatske i regije.

Misija

Pružanje isključivo vrhunske stručne pomoći našim klijentima s ciljem uspješnije realizacije projekata sufinanciranih sredstvima iz fondova Europske unije kroz angažman dokazanih stručnjaka, efikasno vođenje svih aktivnosti kako bi se pomirio imperativ kvalitete i vremenskih rokova.

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah