Edukacije

Aktivni smo u prenošenju znanja i iskustva u korištenju EU fondova kroz stručna predavanja i radionice koje organiziramo redovito i prema zahtjevima klijenata. Edukacije su koncipirane na način da nude opća i/ili specijalizirana znanja ovisno o ciljanoj skupini, a provode ih iskusni i dokazani stručnjaci u svom području.

Provodimo edukacija za upravljačku i stratešku razinu, kao i onu praktičnu vezanu uz procedure i pravila koja definiraju postupke pripreme projektnih prijedloga te zdravo financijsko i administrativno upravljanje provedbom projekata.

Partner smo Visokom učilištu Effectus u provedbi programa Koordinator za pripremu i provedbu EU projekata koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u okviru kojeg je već 4 generacije dobilo teorijska i praktična znanja od naših stručnjaka.

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah