Provedba projekata

Potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta označava tek početak izazova njegove provedbe. Uspješnost projekta mjeri se kvalitetnom i pravilnom provedbom koja jamči da neće doći do povrata novca zbog pogrešaka i nepravilnosti počinjenih tijekom provedbe. Svojim znanjem i iskustvom nastojimo pravovremeno detektirati i prevenirati sve rizike koji se javljaju prilikom provedbe projekta, a koji mogu završiti kao financijske korekcije. Usluga provedbe projekta sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • pružanje podrške naručitelju u poštivanju važećeg EU i nacionalnog zakonodavnog okvira,
 • osiguravanje pravovremene i proceduralno ispravne provedbe projekta uz osiguravanje poštivanja odredbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
 • davanje preporuka za osiguranje ispunjenja ugovornih obveza,
 • izrada / kontrola izvješća propisanih ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava,
 • pripreme redovitih i izvanrednih zahtjeva za nadoknadu sredstava,
 • kontrola svih priloga izvješćima koje je pripremio naručitelj,
 • financijsko upravljanje projektom,
 • upravljanje rizicima i promjenama,
 • savjetovanje naručitelja tijekom revizije projekta,
 • priprema dokumentacije i stručnih službi korisnika za terenske posjete posredničkih tijela ili kontrole na licu mjesta te nazočnost na istima, prema potrebi,
 • savjetovanje kod provedbe obveza vezanih uz informiranje i vidljivost,
 • komunikacija s upravljačkim i posredničkim tijelima te, prema potrebi, drugim relevantnim tijelima,
 • vođenje ukupne projektne dokumentacije i podrška pri osiguravanju revizorskog traga
 • priprema izmjena ugovora ili obavijesti o izmjenama manjeg značaja, prema potrebi,
 • koordinacija sastanaka projektnog tima radi praćenja provedbe projekta.

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah