Priprema projekata

Usluga pripreme projekta kreće od razvoja projektne ideje, nakon čega slijedi pronalazak adekvatnog izvora financiranja te priprema projektne prijave na natječaj koji se identificira kao najprikladniji, a uključuje sljedeće aktivnosti:

  • Praćenje objavljivanja poziva za prijavu projektnih prijedloga i identifikaciju odgovarajućih izvora financiranja za realizaciju projektnog prijedloga
  • Osmišljavanje i razvoj projektnih aktivnosti budućih korisnika i partnera na projektu kako bi što bolje odgovarale očekivanim kriterijima poziva za dostavu projektnih prijedloga, kako bi se ostvario što veći broj bodova tijekom evaluacije te kako bi projektne aktivnosti bile što adekvatnije za provedbu
  • Podrška u postupku istraživanja tržišta radi određivanja procijenjenih vrijednosti nabava u okviru projekta
  • Definiranje troškovnika projekta
  • Pružanje podrške u komunikaciji s drugim partnerima i/ili nadležnim institucijama
  • Priprema obrasca projektne prijave i druge pratećih priloga i obrazaca
  • Objedinjavanje prijavne dokumentacije te njihova administrativna provjera
  • Podrška u komunikaciji s relevantnim tijelima tj. priprema pojašnjenja/dopuna koje nadležno tijelo može zatražiti u fazi ocjenjivanja projektnih prijedloga
  • Podrška i stručno savjetovanje tijekom faze potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
  • Redovite dnevne konzultacije prema potrebama

Neke od naših projekata možete pogledati OVDJE.

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah