Ostale usluge

Brojnim smo javnim institucijama (ministarstva, gradovi, županije) pomogli u jačanju vlastitih administrativnih i apsorpcijskih kapaciteta, izrađivali interne propise i priručnike o postupanju, strateške i planske dokumente.

Pored navedenog, Plavi partner d.o.o. je uspješno provodio postupke javne nabave za obveznike i neobveznike primjene Zakona o javnoj nabavi (troje naših djelatnika ima važeće certifikate u području javne nabave).

Dodatno, naši su stručnjaci radili na pripremi i provedbi brojnih EU projekata te izvrsno poznaju cjelokupni sustav EU fondova u Hrvatskoj, ali i fondovsku regulativu i sustav upravljanja s razine cijele EU.

Ponosni smo što su dvoje naših zaposlenika autori knjige „EU politike i fondovi 2014.-2020.“, prve knjige u Hrvatskoj koja na jednom mjestu obuhvaća sve ključne europske politike za programsko i financijsko razdoblje 2014.-2020. godine, daje pregled svih fondova te programa i inicijativa Europske unije i jasno i razumljivo opisuje fondovsku regulativu u ovom razdoblju. Knjiga je doživjela dva izdanja.

Ostala specifična znanja koja posjedujemo su iz domene strateškog planiranja, financija i proračuna s naglaskom na programsko i višegodišnje proračunsko planiranje, povezivanje proračuna sa strateškim planovima i ciljevima (nacionalnim i EU strategijama), znanja o uspostavi sustava mjerenja uspješnosti utroška proračunskih sredstava te znanja u području financijskog upravljanja i kontrola.

Naši su stručnjaci česti gosti predavači na temama o EU fondovima na fakultetima, drugim obrazovnim i ostalim institucijama (Ekonomski fakultet Rijeka, Veleučilište Vern, Visoko učilište Effectus, Američka poslovna škola IGBS, HGK, HOK i drugi).

Dodatno, možemo se pohvaliti iskustvom rada na nekim od najznačajnijih javnih projekata financiranih EU sredstvima u RH kao što su:

  • Rekonstrukcija i izgradnja pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica (vrijednost projekta 62 mln Eura);
  • Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije Grada Karlovca i Duge Rese (vrijednost projekta 36 mln Eura).

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah