Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije i samostana u Remetama

Korisnik:Župa Uznesenja B. D. Marije
Ukupna vrijednost projekta:62.162.500 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:62.162.500 HRK

Opis

Projekt se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije u sklopu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Svrha projekta je obnova kulturnog dobra oštećenog u potresu. U okviru projekta izradit će se projektno-tehnička dokumentacija i izvest će se radovi na obnovi Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije i samostana u Remetama.

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah