Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica

Korisnik:Općina Marija Bistrica
Ukupna vrijednost projekta:4.510.697 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:3.404.504 HRK

Opis

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica“ uključuje nabavu građevinskih radova, opreme i nadzora nad izvođenjem radova, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno- obrazovnih aktivnosti. Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, kao i posebnih kategorija otpada i time osiguravanje njegove odgovarajuće oporabe ili zbrinjavanja.

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah