Poliklinika Terme – s nama nebo nije granica

Korisnik:Poliklinika Terme – Selce
Ukupna vrijednost projekta:15.842.727 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: HRK

Opis

Profesije izložene visokim razinama stresa izložene su i visokim rizicima obolijevanja od raznih bolesti. Jedno od takvih zanimanja su kontrolori zračnog prometa te piloti. Za navedene profesije trenutno ne postoje specijalizirani programi koji bi prevenirali i liječili nastale zdravstvene tegobe. Projektom će se uvesti inovativni procesi te stvoriti preduvjeti za pružanje nove usluge prevencije, liječenja te općenito povećanja dobrobiti i zdravlja profesija izloženih visokoj razini stresa i povezanih zdravstvenih rizika. Ovo će biti potpuno nova usluga na međunarodnom tržištu koja će poboljšati status navedenih profesija, ali i doprinijeti jačanju konkurentnosti prijavitelja na tržištu.

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah