Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Kolegija Družbe Isusove, Jordanovac 110

Korisnik:Kolegij Družbe Isusove
Ukupna vrijednost projekta:32.478.750 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:32.478.750 HRK

Opis

Projekt se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije u sklopu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Svrha projekta je obnova kulturnog dobra oštećenog u potresu. U okviru projekta izradit će se projektno-tehnička dokumentacija i izvest će se radovi na obnovi zgrade Kolegija Družbe Isusove na adresi Jordanovac 110 u Zagrebu. 

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah