Sinj u sridu

Korisnik:Grad Sinj
Ukupna vrijednost projekta:71.637.539 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:59.560.575 HRK

Opis

Integrirani projekt "Sinj u sridu" projekt je obnove i uređenja jedinstvene kulturne baštine Sinja s ciljem njene veće turističke valorizacije. Projektom je obuhvaćeno 6 kulturnih dobara. Na projektu, pored Grada Sinja kao nositelja, sudjeluje i pet partnera relevantnih za društveni i gospodarski razvoja kraja, te upravljanje kulturnom baštinom. Provedbom projekta stvorit će se uvjeti za značajniju turističku valorizaciju baštine te porast turističkih i gospodarskih pokazatelja.

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah