Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

Korisnik:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Ukupna vrijednost projekta:5.020.000 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:4.267.000 HRK

Opis

Predmetni projekt koncipiran je na način da isti sadrži tri temeljne aktivnosti pri čemu se prva aktivnost odnosi na samu izradu Nacionalnog plana, druga aktivnost odnosi se na promidžbu i vidljivost projekta, dok se treća aktivnost odnosi na uslugu vođenja projekta. Cilj Plana je stvaranje poslovnog, tehnološkog, infrastrukturnog i organizacijskog okvira koji će jamčiti: ujednačen, koherentan i održivi razvoj luka od gospodarskog interesa i međunarodnog značaja; koji će težiti tomu da se postigne pozitivna konkurentska sposobnost naših luka u odnosu na luke u okruženju; koji će osigurati povoljnije uvjete za uspostavljanje i održavanje poslovne i financijske samoodrživosti svih ključnih gospodarskih subjekata lučkog poslovanja.

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah