Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Crkve sv. Mirka, Šestinski vijenac 1, Zagreb

Korisnik:Župa sv. Mirka, Zagreb
Ukupna vrijednost projekta:21.450.000 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:21.450.000 HRK

Opis

Projekt se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije u sklopu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Svrha projekta je obnova kulturnog dobra oštećenog u potresu. U okviru projekta izradit će se projektno-tehnička dokumentacija i izvest će se radovi na obnovi Crkve sv. Mirka na adresi Šestinski vijenac 1 u Zagrebu. 

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah