99 Uspješnost prijava (%)
582 Pripremljeni projekti (mil. EUR)
769 Projekti koje provodimo (mil. EUR)
110 Strateški dokumenti i analize
1000 Osmijeha dnevno

Uspješno završena konstruktivna sanacija štete nastale od potresa na objektu kulturne baštine Crkve sv. Marije Bistričke

Ključnu stručnu podršku u prijavi a poslije i u financijskom i administrativnom upravljanju projektom dao je Plavi partner, čiji su stručnjaci u projekt uključeni od samog početka zajedno sa župnikom i njegovim projektnim timom. Naši stručnjaci su besprijekorno u proceduralnom, administrativnom i financijskom smislu proveli projekt što najbolje pokazuje činjenica da je ovo jedan od prvih završenih projekata konstruktivne sanacije financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije u Republici Hrvatskoj dok je iskorištenost bespovratnih sredstava 100 %.

Naše reference

Priprema projekata

Svojim smo klijentima pripremili i proveli projekte iz različitih područja te osigurali ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti preko 580 milijuna EUR. 

Provedba projekata

Svo svoje znanje i iskustvo usmjeravamo k zdravom financijskom upravljanju projektom, minimiziranju rizika i osiguravanju revizorskog traga.

Ostale usluge

Izrađujemo interne propise i priručnike o postupanju, strateške dokumente, financijske i druge analize, dokumente za postupke javne nabave te edukacije za jačanje administrativnih kapaciteta.

Naše usluge

Radimo posao za koji je potrebna visoka razina stručnosti, znanja i vještina kako bi se ostvario željeni cilj, a to je uvijek u konačnici – financiranje projekta iz nekog od EU fondova. Kako bi klijent došao do toga cilja ponekad mu je potrebna edukacija, ponekad pomoć u pisanju projekta, a ponekad samo konzultacija u provedbi projekta. Razvili smo set usluga koji prilagođavamo potrebama svakog našeg klijenta.

×

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah